کمیته علمی اندوکرینولوژی زنان

دكتر فهیمه رمضانی تهرانی
دكتر فهیمه سهیلی پور
دکتـر عبدالرسـول اکبریان
دکتر ابراهیم خمسه
دکتر صفیه شهریاری افشار
دکتر محمد حسین نیکنام
دکتر منوچهر نخجوانی
دکتر نسیم سنجری
دکتر هاشم علوی
دکترعلیـرضا استقامتی
دکترفاطـمه گل گیری
دکترفرزادحـدائق
دکترفریدون عـزیـزی
دکترهادی شهراد بجستانی

کمیته علمی لاپاروسکوپی

دكتر ثمانه رخگيره
دكتر رويا درخشان
دكتر مانيا كاوه
دکتر آمنه سادات حقگو
دکتر ابوالفضل مهدیزاده
دکتر اعظم السادات مهدوی
دکتر بهرام معظمی
دکتر جواد بیاتی
دکتر حسین آصف جاه
دکتر خدیجه شادجو
دکتر زهرا عسگری
دکتر زهرا نجمی
دکتر سعید البرزی
دکتر سهیلا عارفی
دکتر شاهین خزعلی
دکتر شهلا چایچیان
دکتر عادل شروین
دکتر عبدالرضا لنکرانی
دکتر عطیه منصوری
دکتر غلامرضا تیزرو
دکتر مرضیه مهر افزا
دکتر منصور اشرفی نیا

کمیته علمی هیستروسکوپی

دكتر بنفشه تاجبخش
دكتر ملیحه امیریان
دكتركبری طاهرمنش
دکتر انسیه شاهرخ تهرانی نژاد
دکتر بهناز نوری
دکتر رویا پادمهر
دکتر زهرا طاولی
دکتر زهره توانا
دکتر شیرین قاضی زاده
دکتر عطیه جواهری
دکتر فاطمه طباطبایی
دکتر لیلا نظری
دکتر لیلی حفیظی
دکتر محمد ابراهیم پارسا نژاد
دکتر مهدیه مجیبیان
دکتر نفیسه ثقفی
دکتر هرمز دبیر اشرافی
دکترصفورا روح الامین

کمیته علمی باروری و ناباروری

دكتر لیلا نظری
دكتر وحید یزدی
دکـتر اشـرف معینـی
دکتــرجلیل پاکـروش
دکتر آزاده اکبری سنه
دکتر اسد اله کلانتری
دکتر جلیـل حسیــنی
دکتر ربـابه طاهری پناه
دکتر ساغــر صالــح پور
دکتر سپیده پیوندی
دکتر صــدیقه دهباشی
دکتر صدیقه عبدالهی
دکتر فاطمــه رمضــان زاده
دکتر فیروزه اکبری اسبق
دکتر لیلی صفدریان
دکتر محمــد علی کریـم زاده میـبـدی
دکتر محمـدحسیـن نصـر اصفهانی
دکتر ملک منصور اقصی
دکتراشرف آل یاسین
دکترعباس افلاطونیان
دکترمرضیــه آقاحــسینی

کمیته علمی اندوکرینولوژی زنان

دكتر فهیمه رمضانی تهرانی
دكتر فهیمه سهیلی پور
دکتـر عبدالرسـول اکبریان
دکتر ابراهیم خمسه
دکتر صفیه شهریاری افشار
دکتر محمد حسین نیکنام
دکتر منوچهر نخجوانی
دکتر نسیم سنجری
دکتر هاشم علوی
دکترعلیـرضا استقامتی
دکترفاطـمه گل گیری
دکترفرزادحـدائق
دکترفریدون عـزیـزی
دکترهادی شهراد بجستانی

کمیته علمی تصویر برداری

دكتر شیما غفوریان
دکتر ایرج طهماسب پور
دکتر رضا سعادت مصطفوی
دکتر رفیعی
دکتر سعید نصیری
دکتر طاهره لاریجانی
دکتر علیرضا کوپال
دکتر فریور فرزانه
دکتر كاوه صمیمی
دکتر محسن قدوسی
دکتر همایون هادیزاده

کمیته علمی پاتولوژی

دکتر حاج محمدی
دکتر رضا شاه سیاه
دکتر سرمدی
دکتر سعید سمیعی
دکتر صادق پور
دکتر کمالیان
دکتر محمدرضا عزیزی
دکتر ملیحه کدپور
دکتر مهران قهرمانی
دکتر نرگس ایزدی مود
دکتر نیکو
دکتر هانیه ژام

کمیته علمی پریناتولوژی

دكتر فاطمه محمد نجار
دكتر مریم كاشانیان
دکتر اشرف السادات جمال
دکتر ژاله ذولقدری
دکتر شیرین نیرومنش
دکتر صدیقه برنا
دکتر صدیقه حنطوش زاده
دکتر عزیزه قاسمی نژاد
دکتر علیرضا شمشیرساز
دکتر فهیمه قطبی زاده
دکتر لادن حقیقی
دکتر لاله اسلامیان
دکتر محمد حسین بدخش
دکتر مرضیه وحید دستجردی
دکتر مریم پوررضا
دکتر مریم چمنی
دکتر مریم مشفقی
دکتر مهراندخت عابدینی
دکتر ندا هاشمی
دکتر وجیهه مرصوصی
دکترفاطمه تارا

کمیته علمی یوروگاینكولوژی و کف لگن

دكتر مریم امامی
دکتر پرویز باستانی
دکتر زینت قنبری
دکتر سالومه پیروزی
دکتر شهناز بیات
دکتر غلامرضا پورمند
دکتر فاطمه ملاح
دکتر لاله امینی
دکتر مریم حاج هاشمی
دکتر مریم دلدار
دکتر نسرین چنگیزی
دکتر نسیم شکوهی
دکتر هایده سمیعی

کمیته علمی ژنتیک

دکتر حمیدرضا خرم خورشید
دکتر زهرا مهدیزاده
دکتر سالومه سمیعی
دکتر سعید رضا غفاری
دکتر شهرام سواد
دکتر عبدالحسین شاهوردی
دکتر کیمیا کهریزی
دکتر ماندانا حسن زاد
دکتر محمد حسین کریمی نژاد
دکتر محمد مهدی آخوندی
دکتر مریم رفعتی