همكاران گرامي
لطفا توجه فرمائيد در اين مرحله مي‌باستي حتما قبلا در سامانه آموزش مداوم و در برنامه كنگره با شناسه ۱۹۹۴۹۹ ثبت نام كرده باشيد.
در صورتيكه فقط از طريق اين صفحه ثبت نام كنيد و اطلاعات خود را در سامانه آموزش مداوم وارد نكرده باشيد، امتياز بازآموزي كنگره را دريافت نخواهيد كرد.