يادواره استاد دكتر مريم پوررضا؛ مادر علم زنان و زايمان ايران

  همه از خداییم و به سوی خدا می رویم.   به اطلاع اساتید و همکاران گران سنگ می رساند؛ گروه اجرایی پنجمین کنگره بین المللی زنان، زایمان و اندومتریوز با دلی آکنده از اندوه و در ماتم پرواز آسمانی استاد مریم پور رضا تصمیم گرفته است، این کنگره را به روح پر فتوح آن…